Termeni și condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII

Prin utilizarea acestui site web, se consideră că ați citit și sunteți de acord cu următorii termeni și condiții:

Următoarea terminologie se aplică acestor Termeni și Condiții (Termeni), Politicii de confidențialitate si informatiilor de pe acest Site web:

„Client”, „Tu”, „Utilizator” și „Dvs.” se referă la tine, persoana care accesează acest Site web și exploatează Serviciile/Produsele Noastre și, prin urmare, acceptă termenii și condițiile Companiei;

„Cont de Utilizator” sau „Cont” înseamnă contul online menținut de Utilizator pe Site pentru a beneficia de Servicii;

„Compania”, „Nostru” și „Noi”se referă la Compania Noastră, S.C. Consliere Sanatate SRL.

“Site” se referă la Site-ul web dumi.ro sau spresanatate.ro, care apartin si sunt administrate de Companie.

„Parte” sau „Parti” se referă atât la Client/Utilizator, cât și la Noi înșine, fie la Client, fie la Noi înșine.

„Produs” se referă la un produs unic furnizat de Compania Noastra ca urmare a angajamentului și serviciilor Noastre („Serviciile”).

ACCES SI DREPTURI
Orice utilizare sau acces de către oricine cu vârsta sub 16 ani este interzisă, cu excepția cazului în care este permis de legile țării Dvs. de reședință, iar anumite regiuni și/sau Produse pot avea cerințe și/sau restricții suplimentare.

Toate drepturile care nu v-au fost acordate în mod expres conform acestor Termeni sunt rezervate Companiei.

SERVICII/PRODUSE
Site-ul web vă permite să cumpărați cursuri, Produse digitale, sesiuni si programe de coaching contra cost. Fiecare astfel de achiziție este destinată să fie utilizată doar de o singură persoană, cu excepția cazului în care se specifică altfel în detaliile Produsului. Nu aveți voie să împărtășiți achiziția Dvs. și/sau să oferiți acces la o astfel de achiziție unei terțe părți. Vă rugăm să luați la cunoștință că Produsele pe care vi le oferim contra unei taxe plătite prin intermediul Site-ului Nostru web constituie proprietatea Noastră intelectuală și nu pot fi exploatate în niciun fel interzis de acești Termeni.

LICENȚĂ
În conformitate cu acești Termeni și Politicile Noastre, vă acordăm o licență limitată, personală, neexclusivă, netransferabilă și revocabilă pentru a utiliza Serviciile/Produsele Noastre. Puteți utiliza Produsul(ele) Nostru(e) numai pentru uz personal, necomercial, cu excepția cazului în care obțineți permisiunea Noastră scrisă de a utiliza în alt mod Produsul(ele). De asemenea, sunteți de acord că veți accesa și/sau utilizați un singur Cont de Utilizator, cu excepția cazului în care vă permitem în mod expres de către Noi, și nu veți partaja accesul la Contul Dvs. de Utilizator sau accesul la informații pentru Contul Dvs. cu nicio terță parte. Utilizarea Serviciilor/Produselor Noastre nu vă oferă dreptul de proprietate asupra Serviciilor Noastre sau asupra Produselor pe care le accesați sau asupra Produselor pe care le accesați pentru o taxă plătită prin intermediul Site-ului Nostru web.

CONFIDENTIALITATE
Ne angajăm să vă protejăm confidențialitatea. Vom folosi doar informațiile colectate de la clienții individuali, în special adresele de e-mail, pentru a facilita și livra comenzile, ca parte a angajamentului Nostru de a furniza Serviciile pe care Clienții noștri le-au plătit. În plus, pe măsură ce ne străduim să vă oferim Produse/servicii mai bune, vom folosi și e-mailurile Dvs. pentru a promova celelalte Produse/servicii ale Noastre. Puteți renunța oricând apăsând butonul de dezabonare care se găsește în fiecare e-mail pe care îl trimitem. Vom revizui în mod constant sistemele și datele Noastre pentru a asigura cele mai bune servicii posibile clienților noștri.

ASISTENTA
Vom furniza servicii de asistență pentru clienții noștri înregistrați prin poștă electronică. Dacă întâmpinați dificultăți în utilizarea Produsului Nostru, vă rugăm să ne anunțați folosind următorul e-mail: dumitrita@gmail.com cu un subiect „Asistență”.

Cu toate acestea, nu vom fi răspunzători sau în niciun fel responsabili pentru problemele Dvs. tehnice, viteza internetului și alte aspecte legate de accesul/dispozitivul/locația Dvs. și ne rezervăm dreptul de a determina numai dacă există o astfel de dificultate de partea Noastra.

DISCLAIMER
Informațiile de pe acest Site web sunt furnizate „ASA CUM SUNT”. În măsura permisă de lege, această Companie: (i) exclude toate declarațiile și garanțiile referitoare la acest Site web și conținutul acestuia sau care sunt sau pot fi furnizate de către orice afiliat sau orice alt terț, inclusiv în legătură cu orice inexactități sau omisiuni în acest Site web și/sau în Produsele Companiei; (ii) exclude orice răspundere pentru daunele care decurg din sau în legătură cu utilizarea de către Dvs. a acestui Site web. Aceasta include, fără limitare, pierderea directă, pierderea afacerii sau a profiturilor (indiferent dacă pierderea unor astfel de profituri a fost previzibilă sau nu, a apărut în produsul normal al lucrurilor sau ați informat această companie cu privire la posibilitatea unei astfel de pierderi potențiale), daune cauzate la computerul, software-ul de calculator, sistemele și programele Dvs. și datele de pe acestea sau orice alte daune directe sau indirecte, consecvente și incidentale.

FĂRĂ A LIMITA CELE MAI MAI SUS, NU GARANTĂM CĂ (A) PRODUSELE VOR REALIZA CERINȚELE SAU AȘTEPTĂRILE DVS. SAU VOR REALIZA SCOPURILE PROPUSE, (B) PRODUSELE NU VOR EXPERIMENTA ÎNTRERUPERI SAU ERORI, (C) CĂ DEFECTELE PRODUSELOR VOR FI CORECTATE. CLIENTUL ÎȘI ASUMĂ TOT RISCUL DE RĂNIRE PERSONALĂ, INCLUSIV MOARTEA ȘI DAUNA PROPRIETĂȚII PERSONALE, SURVENITE DIN UTILIZAREA PRODUSULUI(S).

TAXE
Achiziționarea unui Produs: oferim Produse plătite contra cost. Sunteți responsabil pentru plata tuturor taxelor percepute de Noi și a taxelor aplicabile în timp util, cu un mecanism de plată aplicabil. Când efectuați o achiziție, sunteți de acord să nu utilizați o metodă de plată nevalidă sau neautorizată. Ne rezervăm dreptul de a dezactiva accesul la orice Produs pentru care nu am primit plata adecvată. Dacă nu se specifică altfel, toate taxele sunt exprimate în LEI. Sunteți singurul responsabil pentru orice taxe de vânzare, valoare adăugată, reținere la sursă sau taxe similare care se aplică achiziției Dvs., fie că sunt interne sau străine.

Prin achiziționarea oricărui Produs prin intermediul Site-ului Nostru web, sunteți de acord să respectați termenii și condițiile clienților și politicile de confidențialitate ale acestor furnizori terți de servicii de plată pe internet și înțelegeți că nu avem niciun control asupra acestor termeni și condiții pentru clienți și politicile de confidențialitate. DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD cu termenii și condițiile clienților sau cu politicile de confidențialitate ale unor astfel de furnizori terți de servicii de plată pe internet, NU ACHIZIȚIONAȚI NICIUN PRODUS. Aceasta este responsabilitatea Dvs. de a găsi, citi și înțelege orice politică a terților.

RESTRICȚIILE CLIENTILOR
În calitate de Client, sunteți de acord să nu:

Eludați, dezactivați sau interferați în alt mod cu funcțiile legate de securitate ale Site-ului web; Disprețuiți, să pătați imaginea sau să răniți în alt mod Site-ul web și/sau Serviciul; Utilizați Produsul într-o manieră neconformă cu orice legi sau reglementări aplicabile; Să interferați cu, să perturbați sau să creați o povară nejustificată asupra Serviciului sau a rețelelor sau serviciilor conectate la Serviciu; Nu veți partaja accesul la Produsul Nostru cu o terță parte (cu excepția cazului în care este permis altfel de către Noi separat în scris); Nu veți închiria, vinde, acorda sau exploata în alt mod Produsul(ele) Nostru(e) într-un mod interzis de acești Termeni. Încercați să ocoliți orice măsuri ale Site-ului web concepute pentru a preveni sau restricționa accesul la Serviciu sau la orice parte a Site-ului web.

CONȚINUTUL UTILIZATORULUI ȘI CONDUITĂ
În cazul în care Serviciile Noastre vă permit să vă partajați conținutul („Conținutul Utilizatorului”), vă păstrați toate drepturile de proprietate intelectuală și sunteți responsabil pentru conținutul Utilizatorului pe care îl creați și îl partajați. Cu toate acestea, prin trimiterea Conținutului Utilizatorului, acordați altor Utilizatori și Companiei dreptul de a partaja Conținutul Dvs. de Utilizator prin orice platformă de socializare.

În calitate de Utilizator al Site-ului, sunteți de acord să nu postați niciun conținut interzis:
1. Limbaj sau conținut profan; 2. Conținut care promovează sau perpetuează discriminarea pe bază de rasă, religie, sex, stare civilă, stare familială, origine națională, vârstă, dizabilitate mentală sau fizică, orientare sexuală, sursă de venit sau alt statut protejat conform legislației în vigoare; 3. Conținut sexual neadecvat sau link-uri către conținut sexual inadecvat, nuditate sau obscenitate; 4. Desfășurarea sau încurajarea activității ilegale; 5. Informații private și confidențiale; 6. Conținut care încalcă un interes legal de proprietate al oricărei alte părți.

PROPRIETATEA INTELECTUALĂ A COMPANIEI NOASTRE
Cu excepția cazului în care se indică altfel, acest Site web este proprietatea Noastra deținută și toate codurile sursă, bazele de date, funcționalitățile, software-ul, design-urile Site-ului web, audio, video, text, fotografii și grafice de pe Site (colectiv, „Conținutul”) și mărcile comerciale, mărcile de serviciu și siglele conținute în acestea („Mărcile”) sunt deținute sau controlate de Noi sau ne sunt licențiate și sunt protejate de legile privind drepturile de autor și mărcile comerciale și diverse alte drepturi de proprietate intelectuală și legi privind concurența neloială din diferite jurisdicții, inclusiv UE și SUA, legile internaționale privind drepturile de autor și convențiile internaționale.

TERMENE ŞI ÎNCHEIERE
Compania poate rezilia accesul Dvs. la toate sau la orice parte a Site-ului web, a serviciilor și/sau a Produsului (Produselor) în orice moment, cu sau fără motiv, cu sau fără notificare, cu efect imediat.

Puteți înceta utilizarea Serviciilor Noastre în orice moment. Puteți șterge contul Dvs. de Utilizator prin funcțiile Site-ului sau notificându-ne la dumitrita@gmail.com. Când decideți să vă ștergeți Contul de Utilizator, vom șterge datele Dvs., deși este posibil să nu aibă loc imediat.

DESPĂGUBIRE
Sunteți de acord să despăgubiți, să apărați și să țineți fără răspundere Compania și afiliații săi, precum și licențiatorii și Furnizorii de servicii ai acestora, precum și toți ofițerii, directorii, proprietarii, agenții sau licențiatorii oricăruia dintre cei de mai sus (colectiv, „Părțile despăgubite”) de și împotriva oricăror pierderi, daune, răspunderi și costuri, inclusiv onorariile rezonabile ale avocatului, suportate de oricare dintre părțile despăgubite în legătură cu orice reclamație care decurge din utilizarea de către Dvs. a Site-ului Nostru web sau a Produsului (Produselor) sau a oricărei încălcări de către Dvs. fața de acești Termeni. În nicio circumstanță nu vom fi răspunzători pentru nicio sumă care depășește taxa plătită pentru Serviciile/Produsele comandate.

MODIFICĂRI LA ACESTI TERMENI
Ne rezervăm dreptul de a revizui Termenii la discreția Noastra în orice moment. Orice revizuire a Termenilor va intra în vigoare imediat după publicarea de către Noi. Utilizarea în continuare a Serviciilor/Produselor după publicarea unor astfel de modificări, cu sau fără notificare
reprezintă acceptarea obligatorie a Termenilor revizuiți.

SEPARABILITATE
Dacă se dovedește că o anumită prevedere a acestor Termeni nu este aplicabilă, aceasta nu va afecta niciun alt termen. Dacă nu respectați acești Termeni și Noi nu luăm măsuri imediate, acest lucru nu indică faptul că renunțăm la orice drept pe care le-am putea avea în conformitate cu acești Termeni sau acordate de lege.

LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA
Acești Termeni și Condiții sunt guvernați de legile din România, părțile se supun jurisdicției Judecătoriei României, CLUJ, indiferent de normele privind conflictele de legi, și Judecătoriei Cluj-Napoca, competente să judece recursurile din partea acestora.

ÎNTREGUL ACORD
Termenii constituie acordul unic și întreg între Dvs. și Noi cu privire la acest Site web și înlocuiesc toate înțelegerile, acordurile, reprezentările și garanțiile anterioare și contemporane, atât scrise, cât și orale, cu privire la Servicii/Produs(e)/Site web.

CONTACT
Pentru întrebări sau clarificări cu privire la Termenii Noștri și/sau orice alte aspecte legate de Serviciile/Produsele Noastre, vă rugăm să ne contactați la dumitrita@gmail.com.